Ne Yaparız?

Ne Yaparız?


Her müşterinin farklı iletişim ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Team, entegre marka geliştirme ve iletişim hizmetleri sunmaktadır. Bu anlayış bize, aşağıda listelenen hizmetlerin bir kombinasyonunu kullanarak müşteriye özel çözümler yaratma fırsatı veriyor. Team bünyesinde entegre hizmet vermek üzere çalışan dört birim yer alır: PR Team, EVENT Team, DIGITAL Team, CONTENT & DESIGN Team.

Kurumsal İletişim


Kurumsal iletişim, bir organizasyonun bütün olarak iletişimini kapsar. Her işletme, büyük veya küçük; kurum değerlerini belirlemek ve kurum/marka imajını oluşturmak, hedef kitle ile iletişim kurmak ve kurumsal itibarını uzun vadede sürdürebilmek için kurumsal iletişime yatırım yapar. İyi planlanmış ve istikrarlı bir kurumsal iletişim stratejisi kurumla ilgili pozitif algıyı güçlendirecektir.

Pazarlama İletişimi & Yeni PR


Günümüzde PR, vızıltı (buzz) yaratmak için daha iyi hikâyelere ve iyi bir orkestraya ihtiyaç duyuyor. İnsanlar samimi hikâyeleri ve şeffaflığı her geçen gün daha da fazla önemsiyor. Bugün pazarlama iletişimi, hedef kitlelere ulaşmak için yeni ve geleneksel pazarlama araçlarını bir araya getirmenin yeni ve daha iyi yollarını arayan büyük bir orkestraya benziyor. Yeni PR; kültür, pazarlama ve iletişimin her alanında dönüşümün yaşandığı bu çağda; geleceği, yeni iletişim araçlarıyla güçlendirilmiş bir perspektif ile karşılıyor. Yeni PR çok daha fazla içerik ve veri odaklı. O artık, dijital, beklenmedik, esprili, çevrimiçi ve çevrimdışı.

Medya İlişkileri


Stratejik medya ilişkileri halkla ilişkilerin anahtar bileşenlerindenbiridir. Efektif bir medya ilişkiler programı, içerik yönetimi; yerel, bölgesel ve ulusal medya ile düzenli iletişim; medya stratejisi, medya etkinlikleri, medya ölçümleme, sosyal medya entegrasyonu ve sözcülerin medya eğitimini kapsar. Medya ilişkileri, kurum, marka, lider, hizmet veya ürünün güvenilirliğini artırmayı ve halk nezdindeki algısını güçlendirmeye yarar.

Konu Yönetimi ve Gündem Belirleme


Konu yönetiminin bir fonksiyonu olarak gündem belirleme, halkla ilişkiler için en efektif araçlardan biridir. Haber iletilerinin aktarımı kamuoyunun gündemini etkiler. Konu yönetimi ve gündem belirleme, kurumun işletme hedefleri doğrultusunda gündem yaratarak veya gündemdeki konuya uygun içeriği üreterek kamuoyu yaratmaya yardımcı olur ve böylece kuruma fayda sağlar.

Kriz İletişimi


Krizsiz bir dünyayı hayal bile edemiyoruz. Her şirketin, her markanın birden fazla kriz senaryosu olmalıdır. İşler her zaman yolunda gitmeyebilir ve müdahale edilmeyen krizler kalıcı hasarlar verebilirler. Her ne kadar krizleri önceden tahmin etmek mümkün olmasa da, olası kriz senaryolarını ve bunlarla bağlantılıiletişim planlarını öngörmek önemlidir. Kriz yönetiminin en önemli işlevlerinden biri kriz iletişimidir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, kriz yönetimi takımlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bir krizin başlıca kaygısı halkın güvenliği olmalıdır. Kamu güvenliği giderildikten sonra itibar ve maddi kaygılar dikkate alınmalıdır.

Dijital İletişim


Dijital çok güçlü ve geleceğin iletişim tercihi konumundadır.Müşterilerinizinçoğu veya tamamı her gün dijital medya tüketiyor. Otoyolda dijital bir reklam panosu ile yolları kesişiyor, bir blog yazısı veya en sevdikleri online yayında elektronik bir basın açıklamasıyla karşılaşıyorlar, kitleniz boğazına kadar dijital medyanın içinde yaşıyor.

DIGITAL Team, dünyada yaşanan dijital dönüşümü iş süreçlerimize dahil etme misyonu ile Team bünyesinde kurduğumuz ve bağımsız hizmet verebilen bir birimdir. Dijital yeteneklerimiz, kurumsal ve e-ticaret web sitelerinden sosyal medya kampanyalarına, çeşitli mobil cihazlara yönelik uygulamalara kadar her şeyi kapsar. Ve liste devam ediyor!

Kurum İçi İletişim


Büyük markalar içten dışarıya doğru inşa edilirler. Etkileyici bir işyeri ve çalışan katılımı yaratmak günümüzde büyük bir eğilim haline geldi. Artık Millenials kuşağı işgücünün en büyük bölümünü oluşturuyor ve yönetim pozisyonlarına geçiyorlar. Millenials ve sonraki nesiller, işverenlerinin onlarla nasıl konuştuğunu ve onları nasıl dinlediklerini umursuyorlar. Daha az hiyerarşi, daha fazla iş birliği, şeffaflık ve düzenli geri bildirim bekliyorlar. Neden? Çalışanlar, hedefin ve planın ne olduğunu, bu plana nasıl dahil olacaklarını anlamak istiyorlar. Değerli hissetmek ve takımın bir parçası olmak istiyorlar. Çalışanlara konuşan iç iletişim artık dış iletişimin küçük kardeşi konumunda değildir. Bugün iç iletişim, tüm organizasyonu düzenleyen ve ilham veren önemli bir iş fonksiyonu haline geldi.

KSS ve Sürdürülebilirlik


Kurumsal sosyal sorumluluk-çoğunlukla "KSS" olarak kısaltılır-, bir şirketin çevresel ve sosyal refah üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve sorumluluklarını üstlenmek için yaptığı girişimdir. KSS, tüm menfaat sahipleri için ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan bir yaklaşımdır. İnsan hakları, kurumsal yönetişim, sağlık ve güvenlik, çevresel etkiler, çalışma koşulları ve ekonomik kalkınmaya katkı gibi pek çok ve çeşitli konuları ele alan çok geniş bir konsepttir. Tanımı her ne olursa olsun, KSS'nin amacı, sürdürülebilirliğe yönelik değişikliği sağlamaktır.

Etkinlik Pazarlaması ve Sponsorluk Yönetimi


Etkinlik pazarlaması bugün pazarlama iletişiminde en hızlı büyüyen alanlardan biridir. Gerçek yaşam deneyimleri, düşüncelerimizi medyada okuduğumuz veya gördüğümüz her şeyden çok daha derinden şekillendirir. Hedef kitleyi doğru belirlemek ve onlar için unutulmaz bir deneyim geliştirmek, güçlü bir etkinlik oluşturmak için anahtardır.

Etkili bir sponsorluk stratejisi, şirketlerin "iyi bir komşu" olarak görülebilmesine ve özel olarak hedeflenmiş niş pazarlara ulaşmasına olanak tanır. Sponsorluk reklam ile karıştırılmamalıdır. Sponsorluk niteliksel bir araç olarak kabul edilirken, reklam niceliksel bir araç olarak kabul edilir. Sponsorluk, pazarlamacıların coğrafi bölgeleri ve/veya yaşam tarzı gruplarını hedeflemelerine olanak tanır. Etkinlik pazarlaması ve sponsorluk, şirketlerin marka bilinirliklerini ve yatırım getirilerini artırmalarına, potansiyel müşteriler yaratmalarına ve müşteri katılımını sağlamalarına yardımcı olur.

EVENT Team, kurum ve markaların doğru sponsorluk ve etkinliklerde, efektif bir katılım ile var olması misyonu ile Team bünyesinde kurulmuş, bağımsız hizmet verebilen bir birimdir. İnovatif etkinlik fikirleri üretmek ve sponsorluk süreçlerin efektif yönetimine katkıda bulunmak onların işi.